Personvernerklæring

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 11. 12. 2018

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan personopplysninger behandles ved bruk av tjenester som tilbys av virksomhetene i Amedia («tjenestene»). Personvernerklæringen retter seg mot abonnenter og andre som bruker tjenestene («brukere»).

Som hovedregel er det enkelte mediehuset behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Se punkt 13 nedenfor for en oversikt over navn og kontaktinformasjon til mediehusene og til Amedias personvernombud.

Mediehusene bruker innloggingsløsningen aID. Dette er en tjeneste som leveres av Amedia AS, som er behandlingsansvarlig for løsningen. Dette er nærmere beskrevet i personvernerklæringen for aID.

1 Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson. Behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av reglene i den norske personopplysningsloven, som implementerer EUs personvernforordning (Regulation 2016/679, også kjent som GDPR), samt øvrig relevant regelverk, som blant annet markedsføringsloven og bokføringsloven.

Merk at behandling av personopplysninger for journalistiske formål er unntatt fra store deler av personvernregelverket. Dette er av hensyn til ytringsfriheten. Vi i Amedia er bevisst våre plikter også i denne sammenhengen og sørger for at personopplysninger blir håndtert på en tilfredsstillende måte.

2 Hvilke opplysninger som behandles

Det samles inn opplysninger fra ulike kilder for å oppfylle de formålene som er beskrevet i punkt 3 nedenfor. Kildene kan deles inn i tre hovedkategorier:

 • Opplysninger du oppgir
 • Opplysninger som innhentes når du bruker tjenestene
 • Opplysninger fra tredjeparter

Du kan lese mer om innsamling fra hver av disse kildene i punktene nedenfor.

2.1 OPPLYSNINGER DU OPPGIR
Du kan oppgi personopplysninger i ulike sammenhenger, for eksempel om du bestiller et abonnement, deltar i en konkurranse, svarer på en kundeundersøkelse eller dersom du bestiller en annonse. Hvilke personopplysninger som oppgis, kommer an på sammenhengen.

Dersom du logger inn på tjenestene med en aID-konto, mottar mediehuset opplysninger fra din aID-profil og dine aID-personverninnstillinger fra aID for oppfyllelse av formålene i punkt 3.

2.2 OPPLYSNINGER SOM INNHENTES NÅR DU BRUKER TJENESTENE
Når du benytter en tjeneste, for eksempel leser nettutgaven av en avis, benyttes ulike teknologier for å gjenkjenne og lære mer om deg som bruker. Informasjonen som innhentes, kan omfatte informasjon om din brukeratferd (for eksempel hvordan du navigerer på en nettside og hvilke lenker du trykker på), samt informasjon om den enheten du bruker (maskert IP-adresse, nettleserversjon, operativsystem m.m.). Når du besøker et nettsted, kan din omtrentlige geografisk plassering beregnes basert på den maskerte IP-adressen du bruker. Dersom du har akseptert stedstjenester på din telefon eller enhet, vil det i tillegg kunne innhentes mer presise opplysninger om din geografiske plassering dersom du gir ditt samtykke til det.

Hvis du er innlogget med aID, blir opplysningene om hvordan du bruker tjenestene knyttet til et pseudonym. Pseudonymiseringen gjør at brukere ikke kan identifiseres direkte. Du kan lese mer om dette i punkt 4.1.

2.3 OPPLYSNINGER FRA TREDJEPARTER
For å kunne oppfylle formålene i punkt 3, kan informasjonen du har oppgitt og informasjon om din bruk av tjenestene suppleres med informasjon fra tredjeparter. Informasjonen som mottas fra slike tredjeparter, er generell informasjon som knytter deg til en gruppe med lignende kjennetegn eller atferd, eksempelvis antakelser om hvor du bor, type utdanning eller informasjon fra en annonsør om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse på en av tjenestene. Du finner mer informasjon om tilpasning av redaksjonelt innhold og annonser i punkt 3.5 og 3.6 nedenfor.

3 Formål med behandlingen av personopplysninger

3.1 ADMINISTRASJON AV KUNDEFORHOLDET, HERUNDER ABONNEMENT

Mediehuset behandler personopplysninger om deg for å administrere ditt kundeforhold, for eksempel i forbindelse med tegning av abonnement, gjennomføring av betaling, sending av kjøpsbekreftelse og ordrehåndtering. Opplysninger vil også kunne bli behandlet dersom du henvender deg til mediehuset og i tilfeller hvor mediehuset har behov for å varsle deg om endringer eller andre forhold av betydning for ditt abonnement. Opplysninger som typisk håndteres i denne konteksten er navn, kontaktinformasjon, betalingsinformasjon og informasjon om hvilke produkter og tjenester du har bestilt og bruker. Det rettslige grunnlaget for å behandle disse personopplysningene er at det er nødvendig for å gjennomføre abonnementsavtalen og/eller andre avtaler mediehuset har inngått med deg.

3.2 LEVERING AV TJENESTENE
Mediehuset behandler personopplysninger om deg for å levere tjenestene, eksempelvis for å gi deg tilgang til en nettavis du har betalt for. Mediehuset mottar opplysninger fra aID for å verifisere din identitet og gi deg tilgang til dine abonnementer.

Mediehusets tjenester er underlagt Abonnementsvilkår, som du kan lese her. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger i forbindelse med leveringen av tjenestene, er at det er nødvendig for oppfyllelse av abonnementsvilkårene som er inngått med deg.

3.3 VIDEREUTVIKLING, FEILRETTING OG FORHINDRING AV MISBRUK AV TJENESTENE
Det er viktig for mediehuset å levere gode og relevante tjenester til sine brukere. Derfor foretar mediehuset analyser av bruken av tjenestene for videreutvikling og feilretting. I denne sammenheng behandler mediehuset personopplysninger om hvordan brukere benytter tjenestene, som f.eks. hvilken type innhold du leser, hvilke plattformer (type enhet/mobil) du benytter deg av og tidspunktet for bruken av tjenesten. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å forhindre eller avdekke misbruk av tjenestene. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er en interesseavveining, hvor mediehusets legitime interesser er å videreutvikle tjenestene sine, rette opp feil, samt hindre misbruk av tjenestene.

3.4 KUNDESERVICE MV.
Mediehuset behandler personopplysninger om deg når det yter kundeservice. Hvilke opplysninger mediehuset behandler, kommer an på hva henvendelsen gjelder og hvilken informasjon du oppgir. Dette kan eksempelvis være ditt navn, om du er abonnent og hvilke tjenester du abonnerer på, om du er på ferie eller reise, osv. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i forbindelse med kundeservice vil variere avhengig av hvem som henvender seg til mediehuset og hva henvendelsen gjelder. For henvendelser fra abonnenter vil det rettslige grunnlaget ofte være at behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle abonnementsavtalen med abonnenten. Dersom du ikke er abonnent eller henvender deg til mediehuset vedrørende noe annet enn abonnement, vil det rettslige grunnlaget typisk være en interesseavveining, hvor mediehusets berettigede interesse er å yte god og effektiv service til brukerne og/eller ivareta mediehusets rettslige interesser, eksempelvis ved en reklamasjon.

3.5 TILPASNING AV REDAKSJONELT INNHOLD
Mediehuset har et mål om at tjenestene skal oppleves som relevante og interessante for brukerne. Mediehuset tilbyr derfor tilpasning av artikler og annet redaksjonelt innhold. Dette innebærer at det redaksjonelle innholdet vil bli eksponert og prioritert ulikt for forskjellige brukere.

For å kunne tilpasse visning av artikler og annet redaksjonelt innhold, bruker mediehuset de opplysningene det mottar når du benytter aID for innlogging og annen informasjon om din brukeratferd, dine interesser og dine preferanser. Les mer om dette i punkt 4.

Det rettslige grunnlaget for å gjennomføre slik tilpasning er en interesseavveining, hvor mediehusets berettigede interesse er å kunne tilby relevant og interessant innhold til hver bruker. Dersom du ikke ønsker at mediehuset tilpasser redaksjonelt innhold når du er logget inn med aID, kan du gå inn på Min aID og skru av denne funksjonaliteten.

Merk at denne aID-innstillingen ikke påvirker mediehusets eller andres bruk av cookies og lignende teknologi for å spore brukeratferd. Se punkt 8 for informasjon om dette.

3.6 TILPASNING AV ANNONSER
Mediehuset tilbyr annonsører å kjøpe annonseplass på tjenestene sine. I noen tilfeller benytter mediehuset opplysninger om brukerne for å tilpasse annonsene til brukernes antatte interesser. I punkt 4 er det gitt en generell redegjørelse for analysene som ligger til grunn for slik tilpasning.

Metodene for tilpasning av annonser er mange. Én metode er at mediehuset tilbyr annonsøren å målrette en annonse til et bestemt publikum, for eksempel til kvinner i alderen 20-30 år eller til menn som har vist interesse for nyheter om fotball. Amedia kan tilby denne typen målretting på grunnlag av din aID i kombinasjon med opplysninger om brukeratferd.

En annen metode er basert på at en annonsør overlater sin kundeliste til Amedia. Kundelisten består typisk av navn, e-post og/eller telefonnummer. Amedia sammenstiller så kundelisten med kjente identiteter (navn, e-post eller telefonnummer) og eventuelt annen aggregert kunnskap som Amedia har om sine kunder, som eksempelvis kjønn, alder og interesser. Det opprettes så et kundesegment som eksponeres for annonsen fra annonsøren. Et eksempel på et kundesegment kan være «kunder av annonsøren som er menn og over 30 år og som har vist interesse for artikler om bil». Det opereres utelukkende med kundesegmenter bestående av minimum 5 personer for å sikre kundene anonymitet, og det inngås en databehandleravtale med annonsøren.

Mediehuset har også avtale med annonseplattformer som kjøper annonseplass på tjenestene. Annonseplattformene får tilgang til informasjon fra din nettleser for å kunne ta stilling til hvilken annonse som skal plasseres på siden. Annonseplattformene målretter annonser basert på kunnskap de kan knytte til nettleseren eller andre identifikatorer, for eksempel om hvilke annonser nettleseren har vært eksponert for tidligere og effekten av disse.

Mediehuset bruker cookies (se punkt 8) for å få kunnskap om virkningen av annonser eller annonsetyper. Mediehuset registrerer for eksempel dersom du har klikket på en annonse og hvor ofte du har klikket på en annonsetype. Denne kunnskapen bruker mediehuset til å bygge kundegrupper med lignende kjennetegn eller atferd som igjen gjør det mulig å skreddersy annonser og annonsetyper til bestemte kundegrupper.

Mediehuset tillater også at annonsører og annonseplattformene mediehuset har avtale med, benytter cookies for annonseutvelgelse, levering av annonser og rapportering (måle effekten av en annonse). Annonsørene er ansvarlig for de cookies de setter på tjenestene og for bruken av den informasjonen som samles inn. Annonsørene er forpliktet til å følge «retningslinjer for behandling av data i forbindelse med annonsekampanjer» utarbeidet av Mediebedriftenes Landsforening: https://www.mediebedriftene.no/siteassets/bilder/tall-og-fakta/retningslinjerforbrukavdata_oktober2018.pdf.

Det rettslige grunnlaget for slik behandling av personopplysninger er en interesseavveining, hvor mediehusets berettigede interesse er å tilby mediehusets brukere relevante og interessante annonser og å tilby mediehusets annonsører en relevant plattform for annonsering.

Dersom du ikke ønsker tilpassede annonser, kan du endre dine annonseinnstillinger i Min aID. Hvis du endrer innstillingene til at annonsene ikke skal være tilpasset, vil du fremdeles se annonser, men disse vil ikke være tilpasset basert på opplysninger fra din aID.

Merk at annonseinnstillingene ikke påvirker mediehusets eller annonsørens bruk av cookies for å spore brukeratferd og tilpasse annonser på bakgrunn av dette. Se punkt 8 for informasjon om hvordan du kan styre bruk av informasjonskapsler.

3.7 MARKEDSFØRING AV TJENESTENE
Mediehuset markedsfører tjenestene sine gjennom ulike kommunikasjonskanaler, først og fremst på e-post og i ulike digitale medier. Dersom du er abonnent, og så lenge du er aktiv kunde, vil du kunne motta nyhetsbrev og andre tilbud på e-post, post, SMS eller telefon med mindre du har reservert deg mot dette. Dersom du ikke er abonnent eller aktiv kunde, vil du bare motta slik markedsføring dersom du har samtykket til dette. Mediehuset anser deg for å være aktiv kunde i 13 måneder etter siste aktive abonnement. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke eller reservere deg mot markedsføring på e-post/SMS ved å ta kontakt med kundesenteret eller ved å benytte avregistreringslenke i e-posten du mottar.

Mediehuset ønsker også å kunne sende deg anbefalinger eller informasjon knyttet til din bruk av tjenestene i ulike kanaler, som eksempelvis pop-up på en nettside, en push-melding i en app eller i e-postmelding. Anbefalinger kan skrus av i appen eller ved å klikke på lenke i e-postmeldingen.

Du vil kunne bli spurt om å delta i en konkurranse. Det er alltid frivillig å delta. Hvilke opplysninger som behandles og formålene med behandlingen vil fremgå i hvert enkelt tilfelle.

Mediehuset benytter opplysninger de har om deg for å tilpasse markedsføringen til dine antatte preferanser og for unngå å markedsføre tjenester du allerede abonnerer på eller som ikke er relevante for deg. For dette formålet vil mediehuset kunne benytte informasjon om dine abonnementer, opplysninger som innhentes ved bruk av tjenestene (inkludert informasjon mottatt fra aID og lesehistorikk) og opplysninger mottatt fra tredjeparter. Slik bruk av personopplysninger har grunnlag i en interesseavveining, hvor mediehusets berettigede interesser er å tilby treffende og effektiv markedsføring.

3.8 OVERHOLDELSE AV LOVPÅLAGTE FORPLIKTELSER
Noen av mediehusets lovpålagte forpliktelser innebærer at mediehuset må behandle personopplysninger. Slike forpliktelser kan blant annet være regnskaps- og bokføringsplikter. Personopplysningene vil typisk gjelde mediehusets abonnenter og andre som kjøper tjenester fra mediehuset. Det rettslige grunnlaget for slik behandling av personopplysninger er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle lovpålagte forpliktelser.

4 Samarbeid mellom mediehusene i Amedia

4.1 ANALYSER I REGI AV AMEDIA AS
Mediehusene i Amedia samarbeider om innsamling og analyse av data om bruken av mediehusenes tjenester. Du finner informasjon om hvilke virksomheter som deltar i samarbeidet her.

Amedia AS samler inn informasjon om bruken av mediehusenes tjenester for analyseformål. Analysene gjøres på grunnlag av alle opplysningstyper som er samlet inn. I punkt 2 er det redegjort for kilder og opplysningstyper. Amedia AS benytter analysene som grunnlag for videreutvikling av tjenester i Amedia. Amedia AS er behandlingsansvarlig for denne behandlingen.

Mediehusene mottar analyseresultater (for eksempel kundesegmenter) fra Amedia AS, til bruk for videreutvikling av tjenestene (3.3), tilpasning av redaksjonelt innhold (3.5), tilpasning av annonser (3.6) og markedsføring av mediehusets tjenester (3.7). Det enkelte mediehus er behandlingsansvarlig for sin bruk av analyseresultatene fra Amedia AS.

Det rettslige grunnlaget for samarbeidet er deltakernes legitime interesse i å gjennomføre analyser for å videreutvikle tjenestetilbudet og for å kunne tilby tilpasset redaksjonelt innhold, annonser og markedsføring til sine brukere, samt å bedre tilgangen og brukeropplevelsen og lage nye tjenester og tilbud til den enkelte bruker.

For å hindre misbruk av opplysninger om brukere, knyttes opplysningene til et pseudonym før de benyttes for analyse. Det betyr at informasjonen som håndteres, for alle praktiske formål fremstår som anonym for mediehusene. Kun et avgrenset antall ansatte i Amedia AS med spesielle rettigheter har tilgang til nøkkel som kan knytte disse dataprofilene til din identitet. Å utnytte denne nøkkelen er det knyttet svært strenge retningslinjer til.

4.2 FORSKNING
Mediehuset eller Amedia AS kan til tider få henvendelser fra forskningsinstitusjoner som ønsker tilgang til data som grunnlag for forskning. Virksomhetene i Amedia ønsker, hvis formålene oppleves som gode, å bidra til samfunnsnyttig forskning ved å gi forskere tilgang til opplysninger om brukere og deres medievaner. Opplysningene vil kunne bli utlevert til forskningsinstitusjonene dersom regelverket tillater dette og du ikke har reservert deg mot utlevering til forskning. Det rettslige grunnlaget for slik behandling av personopplysninger er en interesseavveining, hvor mediehusets berettigede interesse er å fremme samfunnsnyttig forskning. Opplysningene som utleveres til forskning, vil være i pseudonymisert form, det vil si i en form som ikke direkte kan knyttes til identifiserbare personer. Personer som gis tilgang til personopplysninger i forbindelse med forskning, må skrive under på en taushetserklæring, og den forskningsansvarlige institusjonen forpliktes ved avtale til å følge gjeldende regelverk for forskning.

4.3 KUNDEUNDERSØKELSER
Amedia AS og mediehusene gjennomfører av og til kundeundersøkelser. Formålet med kundeundersøkelsene er å forbedre din og andres leseropplevelse. Det er frivillig å bli med i kundeundersøkelsene. Dersom du samtykker til å delta, vil informasjonen du oppgir i forbindelse med undersøkelsene inngå i grunnlaget for de analysene som skjer i regi av Amedia AS, se punkt 4.1. og som inngår i samarbeidet mellom virksomhetene i Amedia. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake.

5 Personverninnstillinger

For å gi brukerne bedre kontroll på behandlingen av personopplysninger har brukere tilgang til ulike personverninnstillinger gjennom Min aID. Innstillingene vil gjelde for alle tjenester, både i og utenfor Amedia, som benytter aID som innloggingsløsning. Les mer om disse personverninnstillingene i personvernerklæringen for aID.

6 Hvem opplysningene deles med

Mediehuset utveksler personopplysninger med Amedia AS i forbindelse med analysene Amedia AS utfører, se punkt 4 ovenfor. Dette er en utveksling mellom to selvstendige behandlingsansvarlige.

Virksomhetene i Amedia benytter ulike underleverandører som får tilgang til personopplysninger i den grad det er nødvendig for leveransen. Eksempler på leverandører er trykkerier, distributører, kundesentre og leverandører av ulike IT-tjenester, herunder abonnementssystemer, drifts- og vedlikeholdstjenester og annonsehåndtering.

I noen tilfeller deler virksomhetene i Amedia pseudonymiserte opplysninger som er samlet inn med sine samarbeidspartnere og teknologileverandører for å kunne tilpasse innhold og annonser. Det deles ikke direkte identifiserende kjennetegn. Virksomhetene kan også dele personopplysninger med forskningsinstitusjoner for forskningsformål, se punkt 4.2.

Virksomhetene i Amedia inngår avtaler for å sikre at sine respektive partnere behandler opplysningene i samsvar med denne Personvernerklæringen og kravene i gjeldende personvernlovgivning. Hvis personopplysninger overføres til mottakere i et land utenfor EU/EØS, for eksempel til en annonseplattform eller annen samarbeidspartner, inngås avtaler og nødvendige forholdsregler tas i samsvar med gjeldende regler.

Dine opplysninger vil også kunne bli utlevert i lovpålagte tilfelle, som ledd i betalingsinnkreving (inkasso), regnskapsbehandling, eller som følge av pålegg fra relevant offentlig myndighet.

7 Deling av informasjon på sosiale medier

Du kan dele informasjon fra mediehusets tjenester på sosiale medier, for eksempel Facebook, LinkedIn og Twitter, ved hjelp av for eksempel en «Liker»-knapp. Dersom du velger å dele informasjon i sosiale medier, vil disse mediene kunne samle inn opplysninger om din aktivitet på tjenesten.

Opplysninger det sosiale mediet kan samle inn om deg kan gjelde:

 • Dato og tidspunkt for ditt besøk
 • Internettadressen eller URL til adressen du besøker
 • IP-adressen din
 • Nettleseren du bruker
 • Operativsystemet du bruker

De vil også kunne knytte denne informasjonen til profilen du allerede har hos dem.

Mediehuset har ingen kontroll med eller ansvar for hvordan sosiale medier bruker personopplysninger de samler inn om deg. Vennligst se de vilkårene og betingelsene som gjelder for det aktuelle sosiale mediet. Du anbefales å holde deg oppdatert om formålet med og omfanget av informasjonsinnhenting som skjer på sosiale medier. Dersom du vil unngå at sosiale medier registrerer din atferd, må du logge ut av det sosiale mediet.

8 Nærmere om bruk av sporingsteknologier (cookies mv.)

Virksomhetene i Amedia benytter informasjonskapsler («cookies») og annen sporingsteknologi for å analysere ditt brukermønster og for å tilpasse tjenestene, annonser og markedsføring av tjenestene. Bruken av slik teknologi er allerede omtalt i relasjon til enkelte behandlingsformål over. Dette vil ikke bli gjentatt her.

Informasjonskapsler er tekstfiler som tjenesten lagrer på din datamaskin. Filene kan kun leses av mediehuset og av deg selv. Informasjonskapsler brukes for følgende formål:

 • For å kjenne deg igjen som innlogget: Når du er innlogget med aID benytter mediehuset informasjonskapsler (cookies) for å kjenne deg igjen som den samme innloggede brukeren, slik at du skal slippe å logge inn på nytt.
 • For å huske dine brukerpreferanser: Når mediehuset skal presentere et bestemt innhold for deg, trenger mediehuset for eksempel å vite hvilke innstillinger du ønsker ved avspilling av lyd, for å lagre informasjon om hva slags videokvalitet som er forenlig med din nettleser og internetthastighet eller for å tillate bruk av spesialfunksjoner, som eksempelvis muligheten til å lagre rubrikkannonser.
 • For hurtig tilgang til artikkelsider: For å gi deg rask tilgang til artikkelsider benyttes informasjonskapsler (cookies) for å kunne lokallagre (cache) artikler, slik at artiklene kan hentes raskt opp selv om du ikke har direkte tilgang til tjenesten.
 • For å analysere og forbedre mediehusets tjenester og for å tilpasse markedsføring på tjenesten: Mediehuset benytter ulike måleverktøy som gir mediehuset statistikk og analyser av sine tjenester. Verktøyene gjør at mediehuset kan gjenkjenne din nettleser over tid og dermed vite om du har besøkt nettsiden tidligere og hvor ofte. Mediehuset får på denne måten oversikt over hvor mange unike brukere mediehuset har, og hvordan disse bruker tjenestene. Informasjonen som samles inn benyttes også til å utvikle og forbedre tjenestene sine og for å tilpasse markedsføring og salgskommunikasjon i ulike kanaler.

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren. Dette kan imidlertid påvirke funksjonaliteten og kvaliteten på tjenestene.

Om du ønsker å unngå informasjonskapsler (cookies) fra andre aktører uten å påvirke funksjonaliteten på mediehusets tjenester, er det i de fleste nettlesere mulig å bare tillate cookies fra enkelte domener. Hvis du tillater cookies fra aid.no og mediehusets nettsider, vil innlogging fungere som normalt. Dersom du fjerner cookies fra aid.no, må du logge inn med aID-brukeren på nytt hver gang du besøker nettstedet.

Mediehuset benytter infrastruktur- og annonsetjenester fra Google. Du finner informasjon om Googles tjenester og hvordan du kan påvirke Google sin bruk av personopplysninger på https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Dersom du har en Google-konto, har du også mulighet til å endre personlige annonseinnstillinger på: https://myaccount.google.com.

Du har også mulighet til å påvirke bruken av cookies i eksterne annonsenettverk ved å endre innstillinger på http://www.youronlinechoices.com.

9 Sikkerhet

Virksomhetene i Amedia arbeider kontinuerlig for å ivareta sine kunders personvern. Amedias sikkerhetsarbeid omfatter blant annet arbeid med IT-infrastruktur, opplæring av personell og sikring av lokaler og utstyr.

Amedia har etablert både tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger. Eksempler på slike tiltak er bruk av kryptering og pseudonymisering av data, databehandleravtaler, risikovurderinger, retningslinjer for annonsører, ulike rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler knyttet til tilgang, retting, sperring og sletting.

10 Lagring og sletting

Virksomhetene i Amedia har vedtatt rutiner for lagring og sletting av personopplysninger. Personopplysninger som du oppgir i forbindelse med tegning av et abonnement oppbevares så lenge du har et abonnement hos mediehuset. Du regnes som «aktiv kunde» i 13 måneder etter at et abonnement er avsluttet. Opplysningene tas deretter vare på i 24 måneder før de slettes. Lagringen av opplysninger er begrunnet i at det skal være mulig å tilpasse kundeopplevelsen hvis du ønsker å gjenoppta kundeforholdet, samt i etterlevelse av bokføringslovens krav til lagring av betalingshistorikk.

Atferdsdata (opplysninger om bruk av tjenesten) tas vare på i 18 måneder før de slettes. Kundesegmenter som opprettes i forbindelse med tilpasning av annonser slettes etter 30 dager. Disse lagringsrutinene tar hensyn til hvor lenge mediehuset og Amedia AS anser det nødvendig å lagre disse opplysningene for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Virksomhetene i Amedia kan velge å anonymisere opplysninger i stedet for å slette dem. Det er ikke mulig å knytte disse opplysningene til en bruker av tjenestene.

Du kan uavhengig av det som er sagt over når som helst, be om at mediehuset enten retter, sperrer eller sletter personopplysninger i henhold til sine rettslige forpliktelser, se punkt 11 nedenfor.

I noen tilfeller vil mediehuset kunne be om ditt samtykke til å beholde opplysninger i et lengre tidsrom. Du vil i et slikt tilfelle bli opplyst om hva som er formålet med å ta vare på opplysningene. Formålet kan for eksempel være å beholde dine kontaktopplysninger for å kunne kontakte deg etter at du har sagt opp ditt abonnement hos mediehuset.

11 Dine rettigheter

Personopplysningsloven gir deg flere rettigheter som du kan utøve på ulike måter. Dine rettigheter går ut på:

 • Å kunne trekke et samtykke tilbake til enhver tid
 • Å be om at personopplysninger om deg rettes eller slettes
 • Å be om innsyn i personopplysninger som er registrert om deg
 • Å kunne motsette deg visse typer bruk av dine personopplysninger eller kreve at behandlingen begrenses
 • Kreve å få opplysninger utlevert eller overført til en ny tjenestetilbyder
 • Å klage til Datatilsynet

Flere av rettighetene kan du utøve ved å endre dine opplysninger og personverninnstillinger i Min aID. Henvendelser vedrørende aID kan rettes til aid.kundeservice@amedia.no.

Noen av rettighetene kan du utøve ved å logge deg inn i tjenestene. Se for øvrig navn og kontaktinformasjon for hvert mediehus nedenfor i punkt 13.

For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan mediehuset stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

12 Endringer

Mediehuset forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen. Den til enhver tid gjeldende Personvernerklæringen vil være tilgjengelig på nettsiden. Vesentlige endringer vil bli varslet.

13 Kontaktinformasjon

Personvernombudet i Amedia er Stig Finslo, som kan kontaktes på personvern@amedia.no.

Navnet og kontaktinformasjonen for det enkelte behandlingsansvarlige mediehuset finner du her.

Personvernerklæring

Sist oppdatert: 11. 12. 2018

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan personopplysninger behandles ved bruk av tjenester som tilbys av virksomhetene i Amedia («tjenestene»). Personvernerklæringen retter seg mot abonnenter og andre som bruker tjenestene («brukere»).

Som hovedregel er det enkelte mediehuset behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Se punkt 13 nedenfor for en oversikt over navn og kontaktinformasjon til mediehusene og til Amedias personvernombud.

Mediehusene bruker innloggingsløsningen aID. Dette er en tjeneste som leveres av Amedia AS, som er behandlingsansvarlig for løsningen. Dette er nærmere beskrevet i personvernerklæringen for aID.

1 Behandling av personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som kan knyttes til en enkeltperson. Behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av reglene i den norske personopplysningsloven, som implementerer EUs personvernforordning (Regulation 2016/679, også kjent som GDPR), samt øvrig relevant regelverk, som blant annet markedsføringsloven og bokføringsloven.

Merk at behandling av personopplysninger for journalistiske formål er unntatt fra store deler av personvernregelverket. Dette er av hensyn til ytringsfriheten. Vi i Amedia er bevisst våre plikter også i denne sammenhengen og sørger for at personopplysninger blir håndtert på en tilfredsstillende måte.

2 Hvilke opplysninger som behandles

Det samles inn opplysninger fra ulike kilder for å oppfylle de formålene som er beskrevet i punkt 3 nedenfor. Kildene kan deles inn i tre hovedkategorier:

 • Opplysninger du oppgir
 • Opplysninger som innhentes når du bruker tjenestene
 • Opplysninger fra tredjeparter

Du kan lese mer om innsamling fra hver av disse kildene i punktene nedenfor.

2.1 OPPLYSNINGER DU OPPGIR
Du kan oppgi personopplysninger i ulike sammenhenger, for eksempel om du bestiller et abonnement, deltar i en konkurranse, svarer på en kundeundersøkelse eller dersom du bestiller en annonse. Hvilke personopplysninger som oppgis, kommer an på sammenhengen.

Dersom du logger inn på tjenestene med en aID-konto, mottar mediehuset opplysninger fra din aID-profil og dine aID-personverninnstillinger fra aID for oppfyllelse av formålene i punkt 3.

2.2 OPPLYSNINGER SOM INNHENTES NÅR DU BRUKER TJENESTENE
Når du benytter en tjeneste, for eksempel leser nettutgaven av en avis, benyttes ulike teknologier for å gjenkjenne og lære mer om deg som bruker. Informasjonen som innhentes, kan omfatte informasjon om din brukeratferd (for eksempel hvordan du navigerer på en nettside og hvilke lenker du trykker på), samt informasjon om den enheten du bruker (maskert IP-adresse, nettleserversjon, operativsystem m.m.). Når du besøker et nettsted, kan din omtrentlige geografisk plassering beregnes basert på den maskerte IP-adressen du bruker. Dersom du har akseptert stedstjenester på din telefon eller enhet, vil det i tillegg kunne innhentes mer presise opplysninger om din geografiske plassering dersom du gir ditt samtykke til det.

Hvis du er innlogget med aID, blir opplysningene om hvordan du bruker tjenestene knyttet til et pseudonym. Pseudonymiseringen gjør at brukere ikke kan identifiseres direkte. Du kan lese mer om dette i punkt 4.1.

2.3 OPPLYSNINGER FRA TREDJEPARTER
For å kunne oppfylle formålene i punkt 3, kan informasjonen du har oppgitt og informasjon om din bruk av tjenestene suppleres med informasjon fra tredjeparter. Informasjonen som mottas fra slike tredjeparter, er generell informasjon som knytter deg til en gruppe med lignende kjennetegn eller atferd, eksempelvis antakelser om hvor du bor, type utdanning eller informasjon fra en annonsør om hva som skjedde etter at du klikket på en annonse på en av tjenestene. Du finner mer informasjon om tilpasning av redaksjonelt innhold og annonser i punkt 3.5 og 3.6 nedenfor.

3 Formål med behandlingen av personopplysninger

3.1 ADMINISTRASJON AV KUNDEFORHOLDET, HERUNDER ABONNEMENT

Mediehuset behandler personopplysninger om deg for å administrere ditt kundeforhold, for eksempel i forbindelse med tegning av abonnement, gjennomføring av betaling, sending av kjøpsbekreftelse og ordrehåndtering. Opplysninger vil også kunne bli behandlet dersom du henvender deg til mediehuset og i tilfeller hvor mediehuset har behov for å varsle deg om endringer eller andre forhold av betydning for ditt abonnement. Opplysninger som typisk håndteres i denne konteksten er navn, kontaktinformasjon, betalingsinformasjon og informasjon om hvilke produkter og tjenester du har bestilt og bruker. Det rettslige grunnlaget for å behandle disse personopplysningene er at det er nødvendig for å gjennomføre abonnementsavtalen og/eller andre avtaler mediehuset har inngått med deg.

3.2 LEVERING AV TJENESTENE
Mediehuset behandler personopplysninger om deg for å levere tjenestene, eksempelvis for å gi deg tilgang til en nettavis du har betalt for. Mediehuset mottar opplysninger fra aID for å verifisere din identitet og gi deg tilgang til dine abonnementer.

Mediehusets tjenester er underlagt Abonnementsvilkår, som du kan lese her. Det rettslige grunnlaget for å behandle personopplysninger i forbindelse med leveringen av tjenestene, er at det er nødvendig for oppfyllelse av abonnementsvilkårene som er inngått med deg.

3.3 VIDEREUTVIKLING, FEILRETTING OG FORHINDRING AV MISBRUK AV TJENESTENE
Det er viktig for mediehuset å levere gode og relevante tjenester til sine brukere. Derfor foretar mediehuset analyser av bruken av tjenestene for videreutvikling og feilretting. I denne sammenheng behandler mediehuset personopplysninger om hvordan brukere benytter tjenestene, som f.eks. hvilken type innhold du leser, hvilke plattformer (type enhet/mobil) du benytter deg av og tidspunktet for bruken av tjenesten. Videre kan det være nødvendig å behandle personopplysninger for å forhindre eller avdekke misbruk av tjenestene. Det rettslige grunnlaget for slik behandling er en interesseavveining, hvor mediehusets legitime interesser er å videreutvikle tjenestene sine, rette opp feil, samt hindre misbruk av tjenestene.

3.4 KUNDESERVICE MV.
Mediehuset behandler personopplysninger om deg når det yter kundeservice. Hvilke opplysninger mediehuset behandler, kommer an på hva henvendelsen gjelder og hvilken informasjon du oppgir. Dette kan eksempelvis være ditt navn, om du er abonnent og hvilke tjenester du abonnerer på, om du er på ferie eller reise, osv. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger i forbindelse med kundeservice vil variere avhengig av hvem som henvender seg til mediehuset og hva henvendelsen gjelder. For henvendelser fra abonnenter vil det rettslige grunnlaget ofte være at behandlingen av personopplysninger er nødvendig for å oppfylle abonnementsavtalen med abonnenten. Dersom du ikke er abonnent eller henvender deg til mediehuset vedrørende noe annet enn abonnement, vil det rettslige grunnlaget typisk være en interesseavveining, hvor mediehusets berettigede interesse er å yte god og effektiv service til brukerne og/eller ivareta mediehusets rettslige interesser, eksempelvis ved en reklamasjon.

3.5 TILPASNING AV REDAKSJONELT INNHOLD
Mediehuset har et mål om at tjenestene skal oppleves som relevante og interessante for brukerne. Mediehuset tilbyr derfor tilpasning av artikler og annet redaksjonelt innhold. Dette innebærer at det redaksjonelle innholdet vil bli eksponert og prioritert ulikt for forskjellige brukere.

For å kunne tilpasse visning av artikler og annet redaksjonelt innhold, bruker mediehuset de opplysningene det mottar når du benytter aID for innlogging og annen informasjon om din brukeratferd, dine interesser og dine preferanser. Les mer om dette i punkt 4.

Det rettslige grunnlaget for å gjennomføre slik tilpasning er en interesseavveining, hvor mediehusets berettigede interesse er å kunne tilby relevant og interessant innhold til hver bruker. Dersom du ikke ønsker at mediehuset tilpasser redaksjonelt innhold når du er logget inn med aID, kan du gå inn på Min aID og skru av denne funksjonaliteten.

Merk at denne aID-innstillingen ikke påvirker mediehusets eller andres bruk av cookies og lignende teknologi for å spore brukeratferd. Se punkt 8 for informasjon om dette.

3.6 TILPASNING AV ANNONSER
Mediehuset tilbyr annonsører å kjøpe annonseplass på tjenestene sine. I noen tilfeller benytter mediehuset opplysninger om brukerne for å tilpasse annonsene til brukernes antatte interesser. I punkt 4 er det gitt en generell redegjørelse for analysene som ligger til grunn for slik tilpasning.

Metodene for tilpasning av annonser er mange. Én metode er at mediehuset tilbyr annonsøren å målrette en annonse til et bestemt publikum, for eksempel til kvinner i alderen 20-30 år eller til menn som har vist interesse for nyheter om fotball. Amedia kan tilby denne typen målretting på grunnlag av din aID i kombinasjon med opplysninger om brukeratferd.

En annen metode er basert på at en annonsør overlater sin kundeliste til Amedia. Kundelisten består typisk av navn, e-post og/eller telefonnummer. Amedia sammenstiller så kundelisten med kjente identiteter (navn, e-post eller telefonnummer) og eventuelt annen aggregert kunnskap som Amedia har om sine kunder, som eksempelvis kjønn, alder og interesser. Det opprettes så et kundesegment som eksponeres for annonsen fra annonsøren. Et eksempel på et kundesegment kan være «kunder av annonsøren som er menn og over 30 år og som har vist interesse for artikler om bil». Det opereres utelukkende med kundesegmenter bestående av minimum 5 personer for å sikre kundene anonymitet, og det inngås en databehandleravtale med annonsøren.

Mediehuset har også avtale med annonseplattformer som kjøper annonseplass på tjenestene. Annonseplattformene får tilgang til informasjon fra din nettleser for å kunne ta stilling til hvilken annonse som skal plasseres på siden. Annonseplattformene målretter annonser basert på kunnskap de kan knytte til nettleseren eller andre identifikatorer, for eksempel om hvilke annonser nettleseren har vært eksponert for tidligere og effekten av disse.

Mediehuset bruker cookies (se punkt 8) for å få kunnskap om virkningen av annonser eller annonsetyper. Mediehuset registrerer for eksempel dersom du har klikket på en annonse og hvor ofte du har klikket på en annonsetype. Denne kunnskapen bruker mediehuset til å bygge kundegrupper med lignende kjennetegn eller atferd som igjen gjør det mulig å skreddersy annonser og annonsetyper til bestemte kundegrupper.

Mediehuset tillater også at annonsører og annonseplattformene mediehuset har avtale med, benytter cookies for annonseutvelgelse, levering av annonser og rapportering (måle effekten av en annonse). Annonsørene er ansvarlig for de cookies de setter på tjenestene og for bruken av den informasjonen som samles inn. Annonsørene er forpliktet til å følge «retningslinjer for behandling av data i forbindelse med annonsekampanjer» utarbeidet av Mediebedriftenes Landsforening: https://www.mediebedriftene.no/siteassets/bilder/tall-og-fakta/retningslinjerforbrukavdata_oktober2018.pdf.

Det rettslige grunnlaget for slik behandling av personopplysninger er en interesseavveining, hvor mediehusets berettigede interesse er å tilby mediehusets brukere relevante og interessante annonser og å tilby mediehusets annonsører en relevant plattform for annonsering.

Dersom du ikke ønsker tilpassede annonser, kan du endre dine annonseinnstillinger i Min aID. Hvis du endrer innstillingene til at annonsene ikke skal være tilpasset, vil du fremdeles se annonser, men disse vil ikke være tilpasset basert på opplysninger fra din aID.

Merk at annonseinnstillingene ikke påvirker mediehusets eller annonsørens bruk av cookies for å spore brukeratferd og tilpasse annonser på bakgrunn av dette. Se punkt 8 for informasjon om hvordan du kan styre bruk av informasjonskapsler.

3.7 MARKEDSFØRING AV TJENESTENE
Mediehuset markedsfører tjenestene sine gjennom ulike kommunikasjonskanaler, først og fremst på e-post og i ulike digitale medier. Dersom du er abonnent, og så lenge du er aktiv kunde, vil du kunne motta nyhetsbrev og andre tilbud på e-post, post, SMS eller telefon med mindre du har reservert deg mot dette. Dersom du ikke er abonnent eller aktiv kunde, vil du bare motta slik markedsføring dersom du har samtykket til dette. Mediehuset anser deg for å være aktiv kunde i 13 måneder etter siste aktive abonnement. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke eller reservere deg mot markedsføring på e-post/SMS ved å ta kontakt med kundesenteret eller ved å benytte avregistreringslenke i e-posten du mottar.

Mediehuset ønsker også å kunne sende deg anbefalinger eller informasjon knyttet til din bruk av tjenestene i ulike kanaler, som eksempelvis pop-up på en nettside, en push-melding i en app eller i e-postmelding. Anbefalinger kan skrus av i appen eller ved å klikke på lenke i e-postmeldingen.

Du vil kunne bli spurt om å delta i en konkurranse. Det er alltid frivillig å delta. Hvilke opplysninger som behandles og formålene med behandlingen vil fremgå i hvert enkelt tilfelle.

Mediehuset benytter opplysninger de har om deg for å tilpasse markedsføringen til dine antatte preferanser og for unngå å markedsføre tjenester du allerede abonnerer på eller som ikke er relevante for deg. For dette formålet vil mediehuset kunne benytte informasjon om dine abonnementer, opplysninger som innhentes ved bruk av tjenestene (inkludert informasjon mottatt fra aID og lesehistorikk) og opplysninger mottatt fra tredjeparter. Slik bruk av personopplysninger har grunnlag i en interesseavveining, hvor mediehusets berettigede interesser er å tilby treffende og effektiv markedsføring.

3.8 OVERHOLDELSE AV LOVPÅLAGTE FORPLIKTELSER
Noen av mediehusets lovpålagte forpliktelser innebærer at mediehuset må behandle personopplysninger. Slike forpliktelser kan blant annet være regnskaps- og bokføringsplikter. Personopplysningene vil typisk gjelde mediehusets abonnenter og andre som kjøper tjenester fra mediehuset. Det rettslige grunnlaget for slik behandling av personopplysninger er at behandlingen er nødvendig for å oppfylle lovpålagte forpliktelser.

4 Samarbeid mellom mediehusene i Amedia

4.1 ANALYSER I REGI AV AMEDIA AS
Mediehusene i Amedia samarbeider om innsamling og analyse av data om bruken av mediehusenes tjenester. Du finner informasjon om hvilke virksomheter som deltar i samarbeidet her.

Amedia AS samler inn informasjon om bruken av mediehusenes tjenester for analyseformål. Analysene gjøres på grunnlag av alle opplysningstyper som er samlet inn. I punkt 2 er det redegjort for kilder og opplysningstyper. Amedia AS benytter analysene som grunnlag for videreutvikling av tjenester i Amedia. Amedia AS er behandlingsansvarlig for denne behandlingen.

Mediehusene mottar analyseresultater (for eksempel kundesegmenter) fra Amedia AS, til bruk for videreutvikling av tjenestene (3.3), tilpasning av redaksjonelt innhold (3.5), tilpasning av annonser (3.6) og markedsføring av mediehusets tjenester (3.7). Det enkelte mediehus er behandlingsansvarlig for sin bruk av analyseresultatene fra Amedia AS.

Det rettslige grunnlaget for samarbeidet er deltakernes legitime interesse i å gjennomføre analyser for å videreutvikle tjenestetilbudet og for å kunne tilby tilpasset redaksjonelt innhold, annonser og markedsføring til sine brukere, samt å bedre tilgangen og brukeropplevelsen og lage nye tjenester og tilbud til den enkelte bruker.

For å hindre misbruk av opplysninger om brukere, knyttes opplysningene til et pseudonym før de benyttes for analyse. Det betyr at informasjonen som håndteres, for alle praktiske formål fremstår som anonym for mediehusene. Kun et avgrenset antall ansatte i Amedia AS med spesielle rettigheter har tilgang til nøkkel som kan knytte disse dataprofilene til din identitet. Å utnytte denne nøkkelen er det knyttet svært strenge retningslinjer til.

4.2 FORSKNING
Mediehuset eller Amedia AS kan til tider få henvendelser fra forskningsinstitusjoner som ønsker tilgang til data som grunnlag for forskning. Virksomhetene i Amedia ønsker, hvis formålene oppleves som gode, å bidra til samfunnsnyttig forskning ved å gi forskere tilgang til opplysninger om brukere og deres medievaner. Opplysningene vil kunne bli utlevert til forskningsinstitusjonene dersom regelverket tillater dette og du ikke har reservert deg mot utlevering til forskning. Det rettslige grunnlaget for slik behandling av personopplysninger er en interesseavveining, hvor mediehusets berettigede interesse er å fremme samfunnsnyttig forskning. Opplysningene som utleveres til forskning, vil være i pseudonymisert form, det vil si i en form som ikke direkte kan knyttes til identifiserbare personer. Personer som gis tilgang til personopplysninger i forbindelse med forskning, må skrive under på en taushetserklæring, og den forskningsansvarlige institusjonen forpliktes ved avtale til å følge gjeldende regelverk for forskning.

4.3 KUNDEUNDERSØKELSER
Amedia AS og mediehusene gjennomfører av og til kundeundersøkelser. Formålet med kundeundersøkelsene er å forbedre din og andres leseropplevelse. Det er frivillig å bli med i kundeundersøkelsene. Dersom du samtykker til å delta, vil informasjonen du oppgir i forbindelse med undersøkelsene inngå i grunnlaget for de analysene som skjer i regi av Amedia AS, se punkt 4.1. og som inngår i samarbeidet mellom virksomhetene i Amedia. Du kan når som helst trekke samtykket tilbake.

5 Personverninnstillinger

For å gi brukerne bedre kontroll på behandlingen av personopplysninger har brukere tilgang til ulike personverninnstillinger gjennom Min aID. Innstillingene vil gjelde for alle tjenester, både i og utenfor Amedia, som benytter aID som innloggingsløsning. Les mer om disse personverninnstillingene i personvernerklæringen for aID.

6 Hvem opplysningene deles med

Mediehuset utveksler personopplysninger med Amedia AS i forbindelse med analysene Amedia AS utfører, se punkt 4 ovenfor. Dette er en utveksling mellom to selvstendige behandlingsansvarlige.

Virksomhetene i Amedia benytter ulike underleverandører som får tilgang til personopplysninger i den grad det er nødvendig for leveransen. Eksempler på leverandører er trykkerier, distributører, kundesentre og leverandører av ulike IT-tjenester, herunder abonnementssystemer, drifts- og vedlikeholdstjenester og annonsehåndtering.

I noen tilfeller deler virksomhetene i Amedia pseudonymiserte opplysninger som er samlet inn med sine samarbeidspartnere og teknologileverandører for å kunne tilpasse innhold og annonser. Det deles ikke direkte identifiserende kjennetegn. Virksomhetene kan også dele personopplysninger med forskningsinstitusjoner for forskningsformål, se punkt 4.2.

Virksomhetene i Amedia inngår avtaler for å sikre at sine respektive partnere behandler opplysningene i samsvar med denne Personvernerklæringen og kravene i gjeldende personvernlovgivning. Hvis personopplysninger overføres til mottakere i et land utenfor EU/EØS, for eksempel til en annonseplattform eller annen samarbeidspartner, inngås avtaler og nødvendige forholdsregler tas i samsvar med gjeldende regler.

Dine opplysninger vil også kunne bli utlevert i lovpålagte tilfelle, som ledd i betalingsinnkreving (inkasso), regnskapsbehandling, eller som følge av pålegg fra relevant offentlig myndighet.

7 Deling av informasjon på sosiale medier

Du kan dele informasjon fra mediehusets tjenester på sosiale medier, for eksempel Facebook, LinkedIn og Twitter, ved hjelp av for eksempel en «Liker»-knapp. Dersom du velger å dele informasjon i sosiale medier, vil disse mediene kunne samle inn opplysninger om din aktivitet på tjenesten.

Opplysninger det sosiale mediet kan samle inn om deg kan gjelde:

 • Dato og tidspunkt for ditt besøk
 • Internettadressen eller URL til adressen du besøker
 • IP-adressen din
 • Nettleseren du bruker
 • Operativsystemet du bruker

De vil også kunne knytte denne informasjonen til profilen du allerede har hos dem.

Mediehuset har ingen kontroll med eller ansvar for hvordan sosiale medier bruker personopplysninger de samler inn om deg. Vennligst se de vilkårene og betingelsene som gjelder for det aktuelle sosiale mediet. Du anbefales å holde deg oppdatert om formålet med og omfanget av informasjonsinnhenting som skjer på sosiale medier. Dersom du vil unngå at sosiale medier registrerer din atferd, må du logge ut av det sosiale mediet.

8 Nærmere om bruk av sporingsteknologier (cookies mv.)

Virksomhetene i Amedia benytter informasjonskapsler («cookies») og annen sporingsteknologi for å analysere ditt brukermønster og for å tilpasse tjenestene, annonser og markedsføring av tjenestene. Bruken av slik teknologi er allerede omtalt i relasjon til enkelte behandlingsformål over. Dette vil ikke bli gjentatt her.

Informasjonskapsler er tekstfiler som tjenesten lagrer på din datamaskin. Filene kan kun leses av mediehuset og av deg selv. Informasjonskapsler brukes for følgende formål:

 • For å kjenne deg igjen som innlogget: Når du er innlogget med aID benytter mediehuset informasjonskapsler (cookies) for å kjenne deg igjen som den samme innloggede brukeren, slik at du skal slippe å logge inn på nytt.
 • For å huske dine brukerpreferanser: Når mediehuset skal presentere et bestemt innhold for deg, trenger mediehuset for eksempel å vite hvilke innstillinger du ønsker ved avspilling av lyd, for å lagre informasjon om hva slags videokvalitet som er forenlig med din nettleser og internetthastighet eller for å tillate bruk av spesialfunksjoner, som eksempelvis muligheten til å lagre rubrikkannonser.
 • For hurtig tilgang til artikkelsider: For å gi deg rask tilgang til artikkelsider benyttes informasjonskapsler (cookies) for å kunne lokallagre (cache) artikler, slik at artiklene kan hentes raskt opp selv om du ikke har direkte tilgang til tjenesten.
 • For å analysere og forbedre mediehusets tjenester og for å tilpasse markedsføring på tjenesten: Mediehuset benytter ulike måleverktøy som gir mediehuset statistikk og analyser av sine tjenester. Verktøyene gjør at mediehuset kan gjenkjenne din nettleser over tid og dermed vite om du har besøkt nettsiden tidligere og hvor ofte. Mediehuset får på denne måten oversikt over hvor mange unike brukere mediehuset har, og hvordan disse bruker tjenestene. Informasjonen som samles inn benyttes også til å utvikle og forbedre tjenestene sine og for å tilpasse markedsføring og salgskommunikasjon i ulike kanaler.

Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren. Dette kan imidlertid påvirke funksjonaliteten og kvaliteten på tjenestene.

Om du ønsker å unngå informasjonskapsler (cookies) fra andre aktører uten å påvirke funksjonaliteten på mediehusets tjenester, er det i de fleste nettlesere mulig å bare tillate cookies fra enkelte domener. Hvis du tillater cookies fra aid.no og mediehusets nettsider, vil innlogging fungere som normalt. Dersom du fjerner cookies fra aid.no, må du logge inn med aID-brukeren på nytt hver gang du besøker nettstedet.

Mediehuset benytter infrastruktur- og annonsetjenester fra Google. Du finner informasjon om Googles tjenester og hvordan du kan påvirke Google sin bruk av personopplysninger på https://policies.google.com/technologies/partner-sites. Dersom du har en Google-konto, har du også mulighet til å endre personlige annonseinnstillinger på: https://myaccount.google.com.

Du har også mulighet til å påvirke bruken av cookies i eksterne annonsenettverk ved å endre innstillinger på http://www.youronlinechoices.com.

9 Sikkerhet

Virksomhetene i Amedia arbeider kontinuerlig for å ivareta sine kunders personvern. Amedias sikkerhetsarbeid omfatter blant annet arbeid med IT-infrastruktur, opplæring av personell og sikring av lokaler og utstyr.

Amedia har etablert både tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger. Eksempler på slike tiltak er bruk av kryptering og pseudonymisering av data, databehandleravtaler, risikovurderinger, retningslinjer for annonsører, ulike rutiner for håndtering av data og oppfølging av forespørsler knyttet til tilgang, retting, sperring og sletting.

10 Lagring og sletting

Virksomhetene i Amedia har vedtatt rutiner for lagring og sletting av personopplysninger. Personopplysninger som du oppgir i forbindelse med tegning av et abonnement oppbevares så lenge du har et abonnement hos mediehuset. Du regnes som «aktiv kunde» i 13 måneder etter at et abonnement er avsluttet. Opplysningene tas deretter vare på i 24 måneder før de slettes. Lagringen av opplysninger er begrunnet i at det skal være mulig å tilpasse kundeopplevelsen hvis du ønsker å gjenoppta kundeforholdet, samt i etterlevelse av bokføringslovens krav til lagring av betalingshistorikk.

Atferdsdata (opplysninger om bruk av tjenesten) tas vare på i 18 måneder før de slettes. Kundesegmenter som opprettes i forbindelse med tilpasning av annonser slettes etter 30 dager. Disse lagringsrutinene tar hensyn til hvor lenge mediehuset og Amedia AS anser det nødvendig å lagre disse opplysningene for å oppfylle formålene som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Virksomhetene i Amedia kan velge å anonymisere opplysninger i stedet for å slette dem. Det er ikke mulig å knytte disse opplysningene til en bruker av tjenestene.

Du kan uavhengig av det som er sagt over når som helst, be om at mediehuset enten retter, sperrer eller sletter personopplysninger i henhold til sine rettslige forpliktelser, se punkt 11 nedenfor.

I noen tilfeller vil mediehuset kunne be om ditt samtykke til å beholde opplysninger i et lengre tidsrom. Du vil i et slikt tilfelle bli opplyst om hva som er formålet med å ta vare på opplysningene. Formålet kan for eksempel være å beholde dine kontaktopplysninger for å kunne kontakte deg etter at du har sagt opp ditt abonnement hos mediehuset.

11 Dine rettigheter

Personopplysningsloven gir deg flere rettigheter som du kan utøve på ulike måter. Dine rettigheter går ut på:

 • Å kunne trekke et samtykke tilbake til enhver tid
 • Å be om at personopplysninger om deg rettes eller slettes
 • Å be om innsyn i personopplysninger som er registrert om deg
 • Å kunne motsette deg visse typer bruk av dine personopplysninger eller kreve at behandlingen begrenses
 • Kreve å få opplysninger utlevert eller overført til en ny tjenestetilbyder
 • Å klage til Datatilsynet

Flere av rettighetene kan du utøve ved å endre dine opplysninger og personverninnstillinger i Min aID. Henvendelser vedrørende aID kan rettes til aid.kundeservice@amedia.no.

Noen av rettighetene kan du utøve ved å logge deg inn i tjenestene. Se for øvrig navn og kontaktinformasjon for hvert mediehus nedenfor i punkt 13.

For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan mediehuset stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

12 Endringer

Mediehuset forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen. Den til enhver tid gjeldende Personvernerklæringen vil være tilgjengelig på nettsiden. Vesentlige endringer vil bli varslet.

13 Kontaktinformasjon

Personvernombudet i Amedia er Stig Finslo, som kan kontaktes på personvern@amedia.no.

Navnet og kontaktinformasjonen for det enkelte behandlingsansvarlige mediehuset finner du her.

Si hallo!

La oss lage noe fantastisk sammen

Amedia Kreativ bruker POWr som tjeneste for skjemaer. Opplysningene du sender via skjema behandles etter POWr sine Privacy Policy og Terms.