Illustrasjoner

Hånddesignede illustrasjoner og avistegninger

Vi har flere designerere hos oss som er dreven med tegnebrettet! En fin serie med håndtegnede illustrasjoner kan være et godt virkemiddel for å fortelle en historie, vekke følelser eller skape engasjement.

Bak en hver illustrasjon ligger det mye tanker og arbeid for å formidle budskapet. Både planlegging, skisser, fargepalett, fargelegging og skygger er nøye gjennomtenkt og testet før man kommer frem til et ferdig produkt.

Artikkelberikelser
Håndtegnede illustrasjoner er én måte å berike artikler på. Vi kan også berike artikkelen din med interaktive infografikk, skjemaer, kart og fremstille statistikk. Du kan finne eksempler på INBLIKK artikkel og Psykiatriens Bakside artikkelserie

Er du interessert i å høre mer? Kontakt oss på kreativ.produksjon@amedia.no

Illustrasjoner til artikkelen

«Disse eier Hankø»

Vi har laget illustrasjoner for å berike artikkelen og hvert kaptittel, samt kart og statistikk.

Avis: Fredrikstad Blad

Illustratør: Hanne Flåten
Artikkelberikelser: Hanne-Mari Odden

Illustrasjoner til artikkelen

«Psykiatriens bakside»

Vi har laget illustrasjoner som visualiserer de ulike aspekter ved psykiatri, tvungen psykisk helsevern og mangel på langtidsplasser i Vestfold. 

Avis: Østlands-posten
Illustratør: Helene Rogne Andersen

Illustrasjoner til artikkelen

«Haldens uføremilliarder»

Vi har laget illustrasjoner som visualiserer og synliggjør problemet med at nesten én av fem i Halden er uføre, og hvordan dette påvirker økonomien i samfunnet.

Avis: Halden Arbeiderblad
Illustratør: Jenny Gran

Illustrasjoner til artikkelen

«Rusmiljøet i Elverum»

Vi har laget illustrasjoner som visualiserer rusmiljøet i Elverum. 

Avis: Østlendingen
Illustratør: Jenny Gran

Illutstrasjoner til magasinet for

«Trolldager 2018»

Avis: Arbeidets rett

Oversiktskart til
«Marispelet ved Rjukanfossen»

Kunde: Marispelet

Våre illustratører

Jenny Gran

Helene Rogne Andersen

Hanne Flåten