Video og animasjon

Video og animasjon er et effektivt virkemiddel og et godt verktøy til å fortelle en historie, vekke følelser eller skape engasjement.

Vi hjelper til med alt fra å tekste eller legge til grafikk på eksisterende videoer til spesialtilpassede produksjoner med animert grafikk, tekst og bilde. Vi lager også malverk til videosending eller vidoeproduksjon i form av f.eks. vignetter og supring.

Se levende design her

Full tank

Full tank

Redaksjonell landingsside, video, logo